Biuletyn Informacji Publicznej  Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie  www.mok.mszczonow.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Konkursy
Kierownictwo
Dyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje, rejestry, archiwa
Mienie jednostki
Pozostałe
Inne
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status prawny strona główna 

Status prawny
Status prawny

Mszczonowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją upowszechniania kultury prowadzoną przez miasto Mszczonów i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o zorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).


MOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 4, prowadzonego przez Urząd Miasta w Mszczonowie i posiada osobowość prawną

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 11:20:27, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku